Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

AP7 driver på i rätt riktning

Vi har sedan 2002 investerat tre procent av vårt förvaltade aktiekapital i onoterade bolag, så kallad private equity (PE). Vi ser PE-sektorn som en plantskola där framtidens storföretag formas. Det är ett dynamiskt område där innovationer kan växa till sig och nya arbetstillfällen skapas. Många av våra framgångsrika onoterade bolag är blivande börsbolag.

Men samtidigt är PE-sektorn mer svårgenomtränglig än den noterade världen. Medvetenheten om ansvarsfulla investeringar och hållbart värdeskapande behöver bli större. Här har många bolag en hållbarhetsresa att göra. En resan AP7 vill vara med och påverka så att hållbarhetsfrågor blir en mer självklar del av PE-förvaltarnas dagliga arbete.

Under förra veckan var jag i Boston, USA och träffade några av våra PE-förvaltare. Hos en av förvaltarna är jag med på ett Advisory Board för de program vi investerar i. Nytt för i år och något som AP7 varit med och drivit resulterade i att ESG fick en egen punkt på agendan. Det gav oss möjligheten att prata om vikten av ökad transparens och uppmuntra PE-bolagen att löpande redovisa och rapportera framsteg och utmaningar inom ESG.

Genom att kommunicera sin ESG-policy och löpande rapportera framsteg sätter det ett fokus på hållbarhetsfrågor. I förlängningen blir det en naturlig del av investeringsprocessen och driver PE-bolagen i rätt riktning inom hållbarhetsområdet.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med att utveckla metoder och riktlinjer för att systematiskt integrera miljöfrågor, sociala frågor och ägarstyrningsfrågor (ESG) djupare i PE-förvaltningen.

Per Olofsson