Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

Christina Söderberg: Högre lön ger INTE bättre resultat

Idag gästas vi av Christina Söderberg, sparekonom på Compricer, som lyfter att högre betalning inte nödvändigtvis motiverar oss till att göra ett bättre resultat. 

Christina Liten bild

Ett stort antal studier visar att hur vi blir motiverade har att göra med vad det är för uppgift vi ska utföra. Vi blir motiverade av olika saker beroende på vilken uppgift vi står inför. Kräver uppgiften eftertanke och kognitiv förmåga så leder en högre lön inte till bättre resultat utan faktiskt till det motsatta.

Ett experiment från MIT (Massachusetts Institute of Technology) visar på intressanta resultat. En grupp studenter ombads utföra diverse uppgifter som att memorera siffror, lösa korsord och kasta en boll i en korg. Pengar utlovades som belöning. Gjorde de okej ifrån sig fick de en liten peng, gjorde de bra ifrån sig fick de en lite större peng och gjorde de riktigt bra ifrån sig så fick de mycket pengar.

Högre betalning resulterade i sämre resultat! Resultatet visar att för uppgifter som endast krävde mekaniska färdigheter fungerade bonussystemet, ju mer studenterna fick betalt desto bättre presterade de.

Det är nu det blir intressant. För alla uppgifter som krävde någon form av kognitiv färdighet, det vill säga ett visst begreppsmässig, kreativt tänkande, resulterade högre betalning i sämre resultat.

Så hur gör vi då för att motivera människor att utföra uppgifter som kräver kognitiv färdighet? Forskning visar på tre saker som leder till bättre prestation och personlig tillfredställelse. Autonomi – vår önskan att ta hand om och styra våra egna liv, behärskning -vår önskan att bli bättre på saker, och syfte – vår önskan att göra skillnad. Har vi dessa tre i vårt arbete så blir vi motiverade och presterar bättre.

Pengar då? Jo, pengar eller betalning är viktigt. Först måste man betala oss nog så att pengar inte längre är en fråga eller ett problem. Först därefter kan vi fokusera på arbetet vi står inför. Det är då autonomi, behärskning och syfte blir det viktiga.

Daniel Pink, författare av artikeln ”What´s one of the worst ways to motivate someone?”, skriver,

If we start treating people like people, and not assuming that they’re simply horses … if we get past this kind of ideology of carrots and sticks and look at the science, I think we can build better organizations and better work life and actually … make our world just a little bit better.

 

Christina Söderberg, Sparekonom Compricer

Senaste nytt


Marknaden kan vara en bra klimattjänare


Så räcker pensionen hela livet

När du arbetar och sparar till pension ska du tänka att hela livet räknas och när du plockar ut pension ska du tänka att den ska räcka hela livet.


Solenergi blir biobränsle - utan solceller

De svenska forskarnas upptäckt innebär att vi inom en snar framtid kan ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten.


Gig-ekonomin - kan bli en pensionsfälla

För många är Gig-ekonomin synonymt med frihet. Men vad få vet är att det kan få ödesdigra konsekvenser. Därför har Förvalt intervjuat Pensionsmyndigheten om vad som gäller.


Hur lurar man hjärnan att spara smart?

Livet är fyllt av frestelser och direkta belöningar. Lär dig att undvika de tankefällor som finns inbyggda i våra hjärnor och fatta finansiella, smarta beslut.