Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet
johanfloren

Det finansiella systemet påverkar den reala ekonomin

Hur regeringar och centralbanker ska agera i krislägen har varit en het debattfråga under flera års tid. Eftersom vanliga ekonomiska samband kan förändras under en kris, blir det svårare att avgöra vilka åtgärder som är lämpliga.

”Finansmarknader som blir utsatta för tillräckligt hög stress fungerar plötsligt mycket dåligt eller inte alls.”

Det skriver författarna till den färska rapporten Hur påverkar det finansiella systemet den reala ekonomin? från ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet.

Så här ser sambanden ut.

finansiella systemet påverkar den reala ekonomin
finansiella systemet påverkar den reala ekonomin