Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Det kan bli enklare att planera för pensionen

Pensionsmyndigheten föreslår att en e-tjänst tas fram som hjälper pensionärer och pensionssparare att planera uttag av alla sina pensioner. Tjänsten skulle ge spararen en bättre överblick och göra det enklare för individen att själv avgöra när han eller hon har möjlighet att gå i pension. Det låter fantastiskt bra!

Förslaget kommer efter en analys som Pensionsmyndigheten har gjort över de valsituationer som pensionssparare och pensionärer står inför i samband med pension. Analysen visar att det är svårt att få en överblick av alla val och dess konsekvenser. Den visar också att behovet för individen att få en överblick är än viktigare vid uttag av pension, eftersom många av valen då inte går att ändra.

Här är en sammanfattning av de främsta behov Pensionsmyndigheten ser för att underlätta för pensionssparare och pensionärer,

En utvecklad e-tjänst. Syftet med tjänsten är att hjälpa individen att simulera alternativa uttag av pensionen. Vidare ger den en bättre överblick av konsekvenserna vid olika val.

Skydd för familjen. Många har idag svårt att överblicka om försäkringsskyddet är tillräckligt. Därför föreslås en översyn av behovet av skydd för familjen. Det vill säga om familjen till exempel behöver efterlevandeskydd inom pensionen eller om en livförsäkring kan vara ett alternativ.

Bättre information vid vissa livshändelser. Kunskapen om hur pensionen påverkas vid olika händelser är för låg, exempelvis föräldraskap, tjänstepension och arbete utomlands. Därför planeras att genomföra förstudier under 2016 av informationstjänster inom dessa områden.

Förenkla förvalda lösningar. Det finns ett behov av att standardisera och förenkla förvalda lösningar för att underlätta valen för pensionssparare och pensionärer.

Louise Svensson