Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Detta gäller angående Allra

I dag skriver Pensionsmyndigheten om vad som gäller för sparare i och med att myndigheten sagt upp avtalet med fondbolaget Allra och beslutat att avregistrera bolagets fonder.

Vi på AP7 har också fått en hel del mejl och samtal från sparare som valt Allra som förvaltare av sin premiepension och som nu ställer sig frågande till vad som händer och hur avregistreringen påverkar dem.

Här hittar du alla frågor och svar som Pensionsmyndigheten publicerat på sin hemsida och nedan en kort sammanfattning av läget så här långt.

Allras fyra fonder går inte längre att välja inom premiepensionssystemet
Pensionsmyndighetens utredning visar att fondbolaget Allras fyra fonder, Allra Strategi Lagom, Allra Strategi Modig, Allra Strategi Försiktig och Allra Strategi Ränta, inte är lämpliga att vara tillgängliga för sparare inom premiepensionssystemet. Detta på grund av att upplägget enligt myndigheten inte kan tolkas på annat sätt än att avsikten är att använda fonderna till att gynna bolagets ägare istället för pensionsspararna. Pensionsmyndighetens utredning har även lett till att en polisanmälan gjorts mot Allra.

Så påverkas Allras sparare
Den som har Allras fonder kommer få sitt innehav flyttat till AP7 Såfa. Detta sker när Allra har betalt tillbaka pengarna till Pensionsmyndigheten. Den som vill välja andra fonder än AP7 Såfa kan göra det men samma gäller här, det vill säga att bytet kommer inte att synas förrän Allra har betalat tillbaka pengarna till Pensionsmyndigheten.

Hur lång tid det tar innan omplacering till AP7 Såfa kan ske eller ett fondbyte registreras är svårt att säga. Det är beroende av hur Allra väljer att agera. Dock säger EU-regelverket att alla fonder som får en säljorder, omedelbart ska betala tillbaka pengarna till fondandelsägaren som vill sälja.

Om du har andra frågor är du välkommen att kontakta Pensionsmyndigheten på 0771-776 776, alternativt kontakta Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå via telefon 0200-22 58 00 eller www.konsumenternas.se.