Detta gäller angående Allra

I dag skriver Pensionsmyndigheten om vad som gäller för sparare i och med att myndigheten sagt upp avtalet med fondbolaget Allra och beslutat att avregistrera bolagets fonder. Vi på AP7 har också fått en hel del mejl och samtal från sparare som valt Allra som förvaltare av sin premiepension och som nu ställer sig frågande…

Läs mer