Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Formler för ett bättre liv

Ett bättre liv med finansiella former – är det möjlig? Det går inte att låta bli att le inombords, inte heller att låta bli att fortsätta läsa artikeln Så får du ett bättre liv med finansiella formler i Svensk Tidskrift. Det skulle kunna vara en kvällstidningsrubrik, men innehållet är av annan kaliber.

I en tid när det skrivs mycket om fonder och vi matas med information om allt från de bästa fonderna, till att småspararna göder fondaktörerna och att det är indexfonder med låg avgift som gäller, kan det vara svårt att orientera sig.

Skulle då några finansiella formler kunna hjälpa till?  Ja, åtminstone om man gillar att räkna.

Perptuumformeln

P-formeln

Tänk på den där latten för 40 kronor som du dricker på väg till jobbet varje morgon. Den köper du fem dagar i veckan, fyra veckor i månaden, tio månader om året, till en kostnad av 8000 kronor per år.

Vad skulle värdet vara att avstå latten om du istället placerade summan i en säker tillgång som ger en avkastning om 2,5 procent? 8000 dividerat med 0,025 ger ett nuvärde om 320 000 kronor, vilket motsvarar värdet av att avstå från latten. Kan det vara värt att avstå latten?

Perptuumformeln beräknar nuvärdet av betalningar som är eviga, vilket gör att man får leka med tanken att leva för evigt. Om man vill vara mer realistisk så är den tidsbestämda annuitetsformeln bättre. Den beräknar nuvärdet av en serie betalningar under ett specificerat antal år. Så din latte skulle då under en tidsperiod på 10 år ha ett motsvarande värde på cirka 72 000 kronor.

Annuitetsformeln

A-formeln

Formel är lite mer komplicerad, men om man tar till miniräknaren för beräkningarna, går det till exempel att räkna ut timlönen en försäkringsmäklare tar för att ge ”råd”.

Säg att du har 1 miljon kronor investerade i fonder. Du är 65 år och ska gå i pension och vill ha ett årligt belopp före skatt fram tills du är 84 år. Räntan på statsobligationer är 2,5 procent. Med annuitetsformeln beräknar du det årliga beloppet (Betalning i formeln) till 66 761 kr, vilket motsvarar cirka 5 563 kr per månad.

Blir du erbjuden att köpa en annuitet från ett försäkringsbolag som ger dig 5 000 kr i månaden, då kan du räkna ut att försäkringsbolaget vill ta din 1 miljon och placera 898 733 kr i en annuitet. Skillnaden mellan 1 miljon och 898 733 kr är försäkringsbolagets vinst. Du betalar alltså 101 267 kr till försäkringsmäklaren.

Artikeln innehåller ytterligare en formel, framtida-värde-formeln som ger svar på det framtida värdet av regelbundna månatliga insättningar.

N-formeln

Till exempel ger formeln att det framtida värdet av att spara barnbidraget på 1 050 kronor per månad till barnets 18-årsdag till en genomsnittlig avkastning om 6,2 procent ger 408 025 kronor. Det är ingen dålig ekonomisk grund att stå på för en 18-åring.

Som exemplen visar kan det löna sig att ifrågasätta sina regelbundna utgifter. På samma sätt kan du också ta kontroll över dina avgifter och räkna ut vad du betalar för ditt sparande. För det kan vara lika svårt att föreställa sig kraften i ränta-på-ränta för sitt sparande som det är att se effekten av höga avgifter.

Vad som är ett bättre liv är upp till var och en att definiera. Det finns många vägar att gå oavsett om man hänger upp dem på matematiska formler eller inte. Men formlerna kan vara bra att ha med sig på vägen för att få till finansieringen av vad det nu är som genererar ett bra och lyckligt liv.

Louise Svensson