Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

johanfloren

Har fondbetygen spelat ut sin roll?

En av Pensionsmyndighetens utmaningar är att hjälpa och guida de sparare som själva vill göra ett aktivt fondval med sina premiepensionspengar. För att underlätta ett aktivt val har Pensionsmyndigheten tagit fram Fondvalsguiden. Ett utmärkt verktyg som utifrån fyra centrala aspekter hjälper spararna att göra ett genomtänkt fondval.

Fondbetygen på Pensionsmyndighetens fondtorg var antagligen ett initiativ som en gång togs i samma syfte.  Bedömningen ska främst vara framåtblickande och ge en vägledning om vad fonderna kan prestera framöver, men som Hasse Eriksson, fondreporter på DN, skriver i sin artikel ”Svårare att hålla koll på PPM-fonderna” så finns det problem med fondbetygen.

Till att börja med är det mindre än en tredjedel av fonderna som betygsätts. Den som vill bygga sitt beslut på fondbetygen är därmed hänvisad till ett begränsat urval inom vissa kategorier av fonder. Det är till exempel bara aktivt förvaltade fonder som är med i rankingen. Billiga indexfonder ingår inte.

Dessutom är värdet av fondbetyg i sig omtvistat. De undersökningar som finns när det gäller fondbetyg visar att de kan hjälpa till att identifiera dyra och dåliga fonder, eftersom de tenderar att fortsätta vara dyra och dåliga. Fondbetygen kan med andra ord sortera bort rötägg, men inte vaska fram framtida vinnare.

Kanske fondbetygen i premiepensionssystemet helt enkelt har spelat ut sin roll. Vad tycker du?

Louise Svensson