Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Höj din pension med tusenlappar

När det gäller din pension kan det vara bra att fundera över vad du vill att dina pengar ska räcka till och vad vill du göra med din tid? Det är bättre att fundera och agera utifrån det istället för att gå och vara orolig över pensionen. Det handlar om dig och din framtida inkomst och bästa sättet att ta reda på vad den kan tänkas bli är att göra en  pensionsprognos!

När du gjort prognosen och fått din individuella sanning om vad din framtida inkomst kan tänkas bli per månad finns det egentligen bara två scenarier – antingen är du nöjd eller så är du missnöjd.

Är du nöjd behöver du inte göra någonting. Inte fundera eller ens känna ett uns av oro över din pension.

Är du däremot inte nöjd behöver du ser över vad du kan göra för att påverka din pension. Här är tre saker att tänka på som gör att du kan höja din pension med tusenlappar.

Avgifter
Se till att du betalar så låga avgifter som möjligt för ditt pensionssparande. Välj fonder inom tjänstepensionen och premiepensionen som har låga avgifter. Vi har skrivit mycket om avgifter tidigare och en liten procentenhet högre i avgift sänker din pension med tusenlappar.

Efterlevandeskydd
Ett bra efterlevandeskydd kan vara bra att ha på tjänstepensionen om du har små barn eller om din partner har en låg inkomst. Lika betydelsefullt är det att ta bort efterlevandeskyddet när du inte behöver det längre. För premiepensionen är det i stort sätt samma princip som gäller. Det kan kännas tryggt med ett efterlevandeskydd men om målet är en hög pension är det sällan det. Skulle familjen vara helt beroende av dina inkomster kan det eventuellt vara en bättre idé att teckna en livförsäkring som täcker hela ekonomin istället för bara pensionen.

Arbetstid och tid i arbetslivet
Tiden du arbetar påverkar din pension och ju mer du tjänar desto högre blir tjänstepensionen. För tjänstepensionen finns starka samband mellan lönens nivå och pensionen oavsett hur mycket du tjänar.

När det gäller den allmänna pensionen finns ett intjänandetak på 7,5 inkomstbasbelopp, vilket gör att om du arbetar deltid och tjänar mer än taket påverkas inte den allmänna pensionen eller andra ersättningar såsom sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. I det allmänna pensionssystemet kompenseras också föräldern med lägst inkomst med extra pensionsrätter under barnets första fyra år.

Men generellt kan man säga att deltidsarbete innebär en lägre total pension så det finns skäl att se över effeken deltidsarbete har på pensionen och se till att på ett eller annat sätt kompensera det, till exempel med ett privat sparande eller genom att föra över premiepensionen till den som arbetar deltid.

Louise Svensson