Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Ingrid Albinsson beskriver AP7:s syn på framtiden i Dina Pengar

Ingrid Albinsson, vice vd och kapitalförvaltningschef på AP7, deltog i Expressens tv-studio Dina Pengar tidigare i veckan.

Där beskrev hon bland annat varför man ska ta hög risk i premiepensionen och att de senaste årens höga avkastning på aktiemarknaderna inte är lika sannolik att förvänta sig framöver och hur AP7 hanterar det.

– Vi ser premiepensionen som en del av den hela statliga pensionen. Den andra delen av den statliga pensionen är inkomstpension vilket är att likna vid räntesparande. Det innebär att det sparande vi hanterar kan kompletera inkomstpensionen och ha en lite högre risk. Vi placerar i aktier och diversifierar på olika håll i världen, då får man placeringar i olika bolag världen över men också valutaexponering världen över, säger Ingrid Albinsson till Dina Pengar.