Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Undvik pensionsfällan och dryga ut kassan genom at bli jobbonär. Foto: iStock

Maria Schultz

Jobba längre – öka pensionen med 30 procent

Ingen vill hamna i en pensionsfälla, därför är lösningen att jobba längre eller att bli jobbonär, det vill säga arbeta samtidigt som du är pensionär. I en undersökning från Länsförsäkringar trodde var tredje person att deras pension skulle bli högre. Därför har Länsförsäkringar räknat ut hur stor skillnad det gör med några års extra arbete för några vanliga yrken.

– Att arbeta ytterligare några år kan bidra till att du får flera tusenlappar extra i plånboken varje månad. En sjuksköterska med en pension på 22 200 kronor per månad kan öka den till 29 600 kronor om hen arbetar till 69 år, säger Trifa Chireh pensionsekonom på Länsförsäkringar.

Att medellivslängden ökat och fortsätter att öka påverkar våra pensioner eftersom pengarna då ska räcka längre. Så för att få högre genomsnittliga pensioner och behålla de pensionsnivåer vi har idag har riksdagen varit tvungen att höja riktåldern. Från år 2026 är det riktåldern för pension som ska styra de pensionsrelaterade åldersgränserna.

Tidigare kan man säga att oavsett när man varit född har vi haft 65 år som en motsvarighet till den nya riktåldern. Nu kommer istället olika generationer ha olika riktåldrar beroende på vilken medellivslängd just den generationen förväntas ha. Så dagens 35-åringar kommer att ha en riktålder på cirka 70 år.

År 2023 höjdes den lägsta åldern för att kunna ta ut inkomstgrundad pension från 62 till 63 år. Åldersgränsen för när garantipension tidigast kan tas ut höjdes från 65 till 66 år. Samtidigt anpassades åldersgränserna i kringliggande trygghetssystem. Åldersgränsen för rätten att stanna kvar i anställning höjdes från 68 till 69 år.

Riktåldern har tidigare fastställts för år 2026. 2027 och 2028. För alla år har den beräknats och fastställts till 67 år.

– För de allra flesta påverkas pensionen av tre saker, vad man tjänar genom hela livet, om man har tjänstepension och vid vilken ålder man väljer att börja ta ut sin pension, säger Trifa Chireh.

 

Så mycket tjänar du per månad på att arbeta några extra år (före skatt)

Yrke och lön före skatt per månad. Pension vid 65 år Pension vid 66 år Pension vid 69 år
Lastbilsförare 29 500 kr 17 000 kr 18 100 kr 22 600 kr
Sjuksköterska 38 700 kr 22 200 kr 23 800 kr 29 600 kr
Civilingenjör 47 000 kr 28 800 kr 30 900 kr 38 800 kr
Jurist 57 000 kr 35 000 kr 37 600 kr 47 400 kr
Läkare 65 000 kr 38 700 kr 41 600 kr 52 700 kr

Summan gäller allmän pension och tjänstepension före skatt. Tjänstepensionen är baserad på livsvariga utbetalningar. Antaganden är gjorda i linje med en premiebestämd tjänstepension. Om du har förmånsbestämd tjänstepension kan prognosen om din framtida pension skilja sig gentemot vår uträkning. Vi antar att du har en pensionsgrundande inkomst sedan du fyllde 29 år. Uträkningen är baserad på att du är 45 år idag och siffrorna anges före skatt.

Här är några förslag på vad du kan göra för att pensionen ska bli högre

  • Tjänstepensionen är en viktig del i din totala pension. En normal tjänstepensionsinbetalning motsvarar ungefär fem procent av lönen.
  • Även om du har haft år med låga inkomster så kanske du tjänar mer nu. Ett sätt att höja pensionen är att spara extra om du har möjlighet till det.
  • Om du kan se till att åren med deltid inte blir för många.
  • Fundera på om du kan jobba något år för att höja pensionen eller bli jobbonär, det vill säga att fortsätta arbeta i någon mån om det är möjligt efter 65 år i stället för att ta ut 100 procent pension. Jobba efter 65 år ger både lägre skatt och du fortsätter att tjäna in till den allmänna pensionen.