Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Kan man lita på att marknadskrafterna arbetar för och inte emot klimatet?

Preem vill bygga ut sitt raffinaderi för att minska utsläppen globalt. Den nya anläggningen ska göra om tjockolja, som fartyg drivs med och som sprutar ut svavel världen över, till drivmedel av hög miljöklass. Men raffinaderiet kommer innebära ökade utsläpp av koldixoid. Så utsläppen när produkten förbräns minskar men ökar lokalt vid produktionen.

Preem, i likhet med FN:s klimatpanel, tror även på att lagring av koldioxid, så kallad CCS (Carbon Capture and Storage), är en av de viktigaste lösningarna för att nå de internationella klimatmålen.

Som Preem skriver: ”Vår styrka som drivmedelsproducent är att vi har möjlighet att flytta utsläppen mellan olika utsläppskällor. Frågan om klimatutsläpp är global och den känner inga gränser. Det viktiga är att de minskar över tid. Bättre att vi behåller utsläpp innanför Sveriges och Europas gränser. Här kan vi kontrollera utsläppen och planera för att minska dem. Utanför våra gränser tappar vi kontrollen till länder som inte ser koldioxidutsläpp som en prioriterad utmaning.”

Det väcker många frågor med skilda uppfattningar om svaren. Bland annat:

  • Hur stora uppofringar måste Sverige göra för att ta globalt ansvar för att minska utsläpp av CO2?
  • Är det rimligt att Sverige ska öka sina utsläpp för att de ska minska globalt?
  • Kan man lita på att marknadskrafterna arbetar för och inte emot klimatet?
  • Vilken effekt har svensk klimatpolitik på de globala klimatutmaningarna?

Precis den här sortens frågor ser vi framemot ska vridas och vändas på vårt seminarium i Almedalen nästa vecka på tisdagen kl 09.00.

Till diskussionen har vi bjudit in Christina Friborg, hållbarhetschef på SSAB. SSAB är Sveriges största enskilda CO2-utsläppare men har samtidigt en av världens mest koldioxideffektiva stålproduktioner.
Vi har även bjudit in Hagainitiativets generalsekreterare Nina Ekelund som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan och tillsammans med medlemsföretagen är de övertygade om att näringslivet är en del av lösningen i klimatomställningen.
Med i diskussionen är även John Hassler, professor i nationalekonom vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet. Han har forskning kring klimat och nationalekonomi med studier om effektiv klimatpolitik som visar på vad som ger störst effekt för att minska de globala koldioxidutsläppen.

Välkomna till seminariet: Är svensk klimatpolitik tandlös för att hantera den globala klimatkrisen?

Kom förbi på frukost från kl 08.30.

Välkommen