Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

Lågt förtroende för rådgivningsbranschen

40 procent av svenska folket tycker att rådgivningsföretag är oseriösa och endast en av tio bedömer rådgivning och förvaltning av sparande till privatpersoner som seriöst. I jämförelse med andra branscher som elabonnemang, mobiltelefoni och tv-abonnemang hamnar finansiell rådgivning i botten. Det visar en underökning gjord av Sifo på uppdrag av Pensionsmyndigheten som publiceras i DN idag.

Många tycker att det är svårt med placeringar och har svårt att bedöma vilken risk man tar, vilket har gett rådgivningsföretagen en lukrativ marknad.

Samtidigt tar konsumentminister Birgitta Ohlsson idag emot betänkandet från utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning ”Det måste gå att lita på konsumentskyddet”. Tanken är att utredningen ska gå snabbt och redan i augusti ska lagstiftningsåtgärder presenteras skriver SvD.

Det är utmärkt att god rådgivningssed och konsumentens möjligheter till tvistlösning förbättras. Däremot kommer det inte att räcka hela vägen. Sifoundersökningen sätter fingret på den springande punkten, förtroendet.

Det grundläggande problemet är inte att det finns en liten del oseriösa rådgivare som förstör för resten och det är inte heller att svenskarna köper mer rådgivning än de behöver. Tvärtom skulle många oinformerade sparare kunna lyckas bättre genom att följa ett antal enkla principer om bland annat riskspridning och avgifter.

Problemet är att de så kallade rådgivarna i första hand får betalt för att generera försäljning. Principiellt gäller det både rådgivningsföretagen och storbankerna. Därmed kommer det alltid att finnas en misstanke att rådgivaren inte bara är idealist som ser till konsumentens bästa, utan att han även ser till sin egen ersättning. Varför skulle ekonomiska incitament inte fungera för just finansiell rådgivning?

Om du vill ha bättre koll på vilka regler som gäller idag har Konsumenternas en bra checklista som kan vara bra att känna till. Det finns även bra guider kring hur du ska tänka kring ditt sparande i fonder både när det gäller pension och övrigt sparkapital.

Louise Svensson

Senaste nytt


Företagens hållbarhetsarbete hotas av ”greenwishing”


Regeln som bäst förklarar ränta-på-ränta

Ränta-på-ränta effekten är något vi pratat om ofta på Förvalt, men det kan inte nog tas upp hur viktig den effekten faktiskt är.


Marknaden kan vara en bra klimattjänare

PRI in Person 2019, som gick av stapeln i Paris i veckan, är den största konferensen för hållbara investeringar som genomförts hittills. Under konferensen kom frågan upp om näringslivet och finanssektorn kommer att kunna lösa klimatproblemen.


Så räcker pensionen hela livet

När du arbetar och sparar till pension ska du tänka att hela livet räknas och när du plockar ut pension ska du tänka att den ska räcka hela livet.


Solenergi blir biobränsle - utan solceller

De svenska forskarnas upptäckt innebär att vi inom en snar framtid kan ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten.