Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Långsiktighet får pensionen att växa

Frågor om aktiemarknaden ska falla väcks ständigt. Världen vi lever i präglas av snabba nyheter och på kort siktigt går det alltid att hitta en aktie som gått allra bäst. Som sparare kan man lätt känna oro över att börsen går upp vissa år och ned andra. Som förvaltare handlar det om att stålsätta sig mot att tänka kortsiktigt.

Sparhorisonten är en avgörande faktor. Pensionssparandet är i de flesta fall långsiktigt och tillåter därmed en högre risknivå för att öka den potentiella avkastningen. Det gäller inte på samma sätt för pengar som ska användas inom en snar framtid.

AP7

Det finns nämligen ett historiskt grundat samband mellan högre risk och större avkastning över långa tidsperioder. Är sparandet långsiktigt och pengar dessutom sätts av kontinuerligt har inte inträdet på marknaden lika stor betydelse.

Historien visar att det bästa är att ha en bred spridning på sina placeringar. Om man dessutom jämnar ut sparandet över tid får man en bra diversifiering som i långa loppet kan ge ett bra resultat.

Att en investering ger sämre avkastning i början är en fullt möjlig utveckling. Faran ligger i att avsluta när det går dåligt, det är sällan det ”rätta” tillfället.

För att upprätthålla förmågan att tänka långsiktigt och inte lockas av kortsiktiga förändringar måste man mäta saker på rätt sätt och sätta det i rätt sammanhang.

Hur aktiemarknaden utvecklats hittills kan säga oss en hel del om hur världsekonomin förväntas växa och vilken inflation som är att förvänta framöver. De finansiella marknaderna är effektiva och ger ofta pricksäker information men aktiesparande kräver tålamod, både hos stora förvaltare och små enskilda sparare.

Den som behöver pengar inom ett år måste ge upp något som en sparare med längre sparhorisont inte behöver göra.

Ingrid Albinsson, vice vd och kapitalförvaltningschef AP7