Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

Långsiktighet får pensionen att växa

Frågor om aktiemarknaden ska falla väcks ständigt. Världen vi lever i präglas av snabba nyheter och på kort siktigt går det alltid att hitta en aktie som gått allra bäst. Som sparare kan man lätt känna oro över att börsen går upp vissa år och ned andra. Som förvaltare handlar det om att stålsätta sig mot att tänka kortsiktigt.

Sparhorisonten är en avgörande faktor. Pensionssparandet är i de flesta fall långsiktigt och tillåter därmed en högre risknivå för att öka den potentiella avkastningen. Det gäller inte på samma sätt för pengar som ska användas inom en snar framtid.

AP7

Det finns nämligen ett historiskt grundat samband mellan högre risk och större avkastning över långa tidsperioder. Är sparandet långsiktigt och pengar dessutom sätts av kontinuerligt har inte inträdet på marknaden lika stor betydelse.

Historien visar att det bästa är att ha en bred spridning på sina placeringar. Om man dessutom jämnar ut sparandet över tid får man en bra diversifiering som i långa loppet kan ge ett bra resultat.

Att en investering ger sämre avkastning i början är en fullt möjlig utveckling. Faran ligger i att avsluta när det går dåligt, det är sällan det ”rätta” tillfället.

För att upprätthålla förmågan att tänka långsiktigt och inte lockas av kortsiktiga förändringar måste man mäta saker på rätt sätt och sätta det i rätt sammanhang.

Hur aktiemarknaden utvecklats hittills kan säga oss en hel del om hur världsekonomin förväntas växa och vilken inflation som är att förvänta framöver. De finansiella marknaderna är effektiva och ger ofta pricksäker information men aktiesparande kräver tålamod, både hos stora förvaltare och små enskilda sparare.

Den som behöver pengar inom ett år måste ge upp något som en sparare med längre sparhorisont inte behöver göra.

Ingrid Albinsson, vice vd och kapitalförvaltningschef AP7

 

Senaste nytt


Företagens hållbarhetsarbete hotas av ”greenwishing”


Regeln som bäst förklarar ränta-på-ränta

Ränta-på-ränta effekten är något vi pratat om ofta på Förvalt, men det kan inte nog tas upp hur viktig den effekten faktiskt är.


Marknaden kan vara en bra klimattjänare

PRI in Person 2019, som gick av stapeln i Paris i veckan, är den största konferensen för hållbara investeringar som genomförts hittills. Under konferensen kom frågan upp om näringslivet och finanssektorn kommer att kunna lösa klimatproblemen.


Så räcker pensionen hela livet

När du arbetar och sparar till pension ska du tänka att hela livet räknas och när du plockar ut pension ska du tänka att den ska räcka hela livet.


Solenergi blir biobränsle - utan solceller

De svenska forskarnas upptäckt innebär att vi inom en snar framtid kan ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten.