Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Tycker du också att pensionen är komplicerad?

Det ska vara lätt att göra rätt. Det håller alla med om. Men i praktiken är det en bit kvar innan pensioner känns okomplicerat. Enligt Pensionsmyndigheten så:

  • är försök att utbilda breda grupper om pensionssystemet, dömda att misslyckas – folk i allmänhet är inte tillräckligt intresserade
  • är enkla tumregler viktigare – som att berätta hur olika beteenden påverkar pensionen
  • gillar de flesta inte att välja – bra förvalsalternativ behövs för majoriteten som vill slippa välja

Om vi tar fasta på att den andra punkten, att det är viktigt att berätta hur olika beteenden påverkar pensionen, är det bra att lägga på minnet att deltidsarbete, liksom att vara föräldraledig eller vårda sjuka i hemmet, påverkar pensionen negativt.

För alla som lever tillsammans med någon bör relationen vara en utgångspunkt för pensionsplaneringen. Om inkomsten skiljer sig mycket i ett parförhållande, är det till exempel fullt möjligt att överföra premiepensionsrätter till sin partner. Under förra året var det en halv procent som gjorde det. Det är betydligt vanligare att spara privat åt barn och barnbarn, än att spara till sin partner. (Källa undersökning från AMF via Norstat.)

Ibland tar relationen också slut. Totalt upplöstes 24 900 äktenskap genom skilsmässa 2015. Enligt SCB skiljer sig runt 4 000 personer årligen som är över 60 år gamla. Här kan det vara bra att känna till att varken allmän pension eller tjänstepension delas vid en skilsmässa.

För dem med högre inkomster är tjänstepensionen avgörande för att inte intäkterna ska hamna för långt under slutlönen när de slutar arbeta. Därför är det viktigt i en relation att den som inte arbetar heltid har någon privat sparlösningen i stället. Annars kan det bli knapert vid en skilsmässa.

Så till alla som hoppas få 70-80 procent av slutlönen i pension, är det viktigt att känna till vilka beteenden som påverkar pensionen negativt. Sedan finns också en hel del att göra och tänka på som påverkar den positivt. Här kan du läsa om hur du maxar din pension och om du har möjlighet att spara privat så kommer här några tips som kan göra dig till miljonär!