Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Monica Petersson: Småbarnsföräldrar riskerar låg pension

Idag gästas Förvalt av Pensionsexperten Monica Petersson som bjuder på några bra tips till småbarnsföräldrar.

På Pensionsmyndigheten har vi under flera år jobbat med information riktad till så kallade riskgrupper. Det vill säga grupper som riskerar att få en låg pension. Småbarnsföräldrar är en av dessa grupper. I höst drar vi därför igång en kampanj.

Monica vid dator

Riskgruppen småbarnsföräldrar utgörs till stor del av kvinnor, vilket bland annat beror på att de ofta står för större del av föräldraledigheten, oftast har lägre lön, till större del arbetar deltid och tar en stor del av vård av sjuka barn, vilket riskerar att ge lägre pension.

Gruppen har enligt våra undersökningar generellt låg kunskap och intresse för vad som påverkar pensionen, som dessutom känns avlägsen. I kampanjen vänder vi oss till småbarnsföräldrar, både kvinnor och män. Kampanjen syftar till att skapa kännedom hos småbarnsföräldrar om att hela livets inkomster påverkar pensionen, och att fördelningen av ansvar för hem och familj oftast påverkar den framtida karriären, löneutvecklingen och i förlängningen pensionen.

Vi vill hjälpa den här gruppen att göra medvetna val. Därför vill vi ge dem konkreta tips. Under senhösten 2014 genomförde Pensionsmyndigheten en digital kampanj till denna målgrupp och nu vill vi vända oss till dem igen.

Kampanjen kommer till största del att vara digital även denna gång. Digitala annonser ska leda till en kampanjsida där budskapen och tipsen om vad man kan göra för att påverka pensionen beskrivs på ett enkelt sätt. Vi vill ge människor bättre självförtroende i pensionsfrågan och hjälpa dem att lättare kunna förutse sin pension. Vi kommer i samband med detta skicka med information som ska distribueras med babybags på BB. Det finns också planer på att ha personliga möten på platser där småbarnsföräldrar finns.

Här kommer några tips till småbarnsföräldrar från Pensionsmyndigheten:

Visste du att
Föräldrapenning är pensionsgrundande, precis som lön.

Den förälder som har lägst inkomst när barnen är små får extra pengar till sin allmänna pension under barnets första fyra år. Detta gäller även om du är ensamstående.

Deltidsarbete minskar pensionen
Om du arbetar deltid många år för att ta hand om barn eller anhöriga blir din pension lägre. Kan ni dela på föräldraledigheten och deltidsarbetet så blir inte skillnaderna i pensionen lika stor.

Det går att kompensera varandra
Om ni inte kan dela på deltidsarbetet, se till att din partner för över sin framtida premiepension till dig. Tänk dock på att överföring inte kan göras till en sambo. Ni kan också komplettera med ett separat sparande som är skrivet på dig som enskild egendom, vilket gör att pengarna är dina även efter en eventuell skilsmässa.

Kolla att din arbetsgivare betalar in tjänstepension även när du är föräldraledig
Pensionen består av flera delar. Alla som arbetar och betalar skatt tjänar in till den allmänna pensionen. De allra flesta som arbetar har dessutom en tjänstepension via sin anställning. För att få en högre total pension är det viktigt att du har tjänstepension. Har du kollektivavtal får du automatiskt tjänstepension. Är du osäker på om du har tjänstepension, fråga din arbetsgivare, och kolla att det betalas in till den också under din föräldraledighet

Eget sparande
Att spara extra till pensionen kan vara bra för vissa, men det viktigaste för pensionen är att du jobbar, betalar skatt och har en tjänstepension. I vissa situationer kan det dock vara bra att ha ett eget långsiktigt sparande till pension. Det gäller till exempel om du saknar tjänstepension, driver eget företag eller jobbar deltid under längre perioder.

Tänk på att
Fördelningen av ansvar för hem och familj påverkar ofta den framtida karriären och löneutveckling.

Skaffa dig en överblick – gör en pensionsprognos
Du behöver egentligen inte känna till något alls om pensioner för att ta reda på vad du får i månaden som pensionär. Gör en prognos för hela din pension på pensionsmyndigheten.se/prognos. Prognosen tas fram i samarbete med minpension.se och här kan du också laborera med hur deltidsarbete påverkar pensionen.

Monica Petersson, Pensionsexpert på Pensionsmyndigheten