Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

Nu sänker vi igen

Efter ett år då vi skrivit en hel del här på Förvalt om hur viktigt det är att se över avgifterna på sitt sparande, känns det extra roligt att inleda året med att berätta att AP7 nu för andra året i rad har möjlighet att sänka avgifterna. I och med att AP7 inte är vinstdrivande och inte heller ska generera något överskott över tiden, blir konsekvensen att vi sänker avgiften allt eftersom fonderna växer och kostnaden per sparare sjunker.

I mellandagarna skrev SvD om sänkningen som AP7:s styrelse beslutade om på senaste styrelsemötet. Den 1 januari 2014 sänkte vi avgiften i AP7 Aktiefond från 0,14 procent till 0,12 procent. Avgiften i AP7 Räntefond sänktes från 0,08 procent till 0,05 procent.

Med en fondförmögenhet på 170 miljarder som AP7 har i dagsläget, innebär sänkningen att ytterligare 34 miljoner kronor tillfaller spararna bara under kommande år (2014).  Vår ambition är att genomföra fler sänkningar under den kommande femårsperioden, men det är svårt att säga när i tiden det kan ske då en sänkning av avgifterna är beroende av in- och utflöden i fonden samt utvecklingen av det förvaltade kapitalet.

God fortsättning på det nya året!

Senaste nytt


Marknaden kan vara en bra klimattjänare


Så räcker pensionen hela livet

När du arbetar och sparar till pension ska du tänka att hela livet räknas och när du plockar ut pension ska du tänka att den ska räcka hela livet.


Solenergi blir biobränsle - utan solceller

De svenska forskarnas upptäckt innebär att vi inom en snar framtid kan ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten.


Gig-ekonomin - kan bli en pensionsfälla

För många är Gig-ekonomin synonymt med frihet. Men vad få vet är att det kan få ödesdigra konsekvenser. Därför har Förvalt intervjuat Pensionsmyndigheten om vad som gäller.


Hur lurar man hjärnan att spara smart?

Livet är fyllt av frestelser och direkta belöningar. Lär dig att undvika de tankefällor som finns inbyggda i våra hjärnor och fatta finansiella, smarta beslut.