Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Nu sänker vi igen

Efter ett år då vi skrivit en hel del här på Förvalt om hur viktigt det är att se över avgifterna på sitt sparande, känns det extra roligt att inleda året med att berätta att AP7 nu för andra året i rad har möjlighet att sänka avgifterna. I och med att AP7 inte är vinstdrivande och inte heller ska generera något överskott över tiden, blir konsekvensen att vi sänker avgiften allt eftersom fonderna växer och kostnaden per sparare sjunker.

I mellandagarna skrev SvD om sänkningen som AP7:s styrelse beslutade om på senaste styrelsemötet. Den 1 januari 2014 sänkte vi avgiften i AP7 Aktiefond från 0,14 procent till 0,12 procent. Avgiften i AP7 Räntefond sänktes från 0,08 procent till 0,05 procent.

Med en fondförmögenhet på 170 miljarder som AP7 har i dagsläget, innebär sänkningen att ytterligare 34 miljoner kronor tillfaller spararna bara under kommande år (2014).  Vår ambition är att genomföra fler sänkningar under den kommande femårsperioden, men det är svårt att säga när i tiden det kan ske då en sänkning av avgifterna är beroende av in- och utflöden i fonden samt utvecklingen av det förvaltade kapitalet.

God fortsättning på det nya året!