Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

Pensionsoro utnyttjas

Med början på måndag den 15 februari får svenska pensionssparare besked om den allmänna pensionen, inkomst- och premiepensionen, i form av det orangea kuvertet.

För tredje året i rad är det pensionen vi oroar oss mest för enligt Nordeas årliga mätning av hushållens ekonomiska oro. När det gäller premiepensionen är det bara varannan svensk som vet var de har sin premiepension placerad, vilket i sig leder till osäkerhet kring den egna pensionen.

Förmodligen grundar sig oron i att många saknar kunskap och således hamnar i ett underläge rent informationsmässigt när de pratar med försäljare och rådgivare. Just den oron och osäkerhet utnyttjas av vissa aktörer som lockar pensionssparare att göra val som kan påverkar pensionen negativt. Den trenden vill AP7 vara med och motverka! Därför gör vi en informationskampanj med start på måndag.

Även Pensionsmyndigheten drar igång en landsomfattande kampanj med annonser, filmer och besök runt om i landet. En ny webbsida har också skapats med fokus på vad pensionsspararen bör tänka på vid till exempel flytt, när hen skaffar barn eller vid skilsmässa. Målsättning är att få fler personer att gå in på minpension.se och göra en prognos så att de på det sättet lättare kan planera sin framtid och lättare kan fatta beslut i pensionsfrågor.

AP7:s budskap är framför allt att du inte behöver oroa dig för pensionen. Du behöver inte välja fonder om du inte vill. Det statliga förvalsalternativet, AP7 Såfa inom premiepensionssystemet är speciellt anpassat för alla som inte har kapitalförvaltning som intresse. Risken anpassas automatiskt efter åldern och den låga avgiften gör att du får mer i pension.

På måndag drar vi i gång!

Senaste nytt


Företagens hållbarhetsarbete hotas av ”greenwishing”


Regeln som bäst förklarar ränta-på-ränta

Ränta-på-ränta effekten är något vi pratat om ofta på Förvalt, men det kan inte nog tas upp hur viktig den effekten faktiskt är.


Marknaden kan vara en bra klimattjänare

PRI in Person 2019, som gick av stapeln i Paris i veckan, är den största konferensen för hållbara investeringar som genomförts hittills. Under konferensen kom frågan upp om näringslivet och finanssektorn kommer att kunna lösa klimatproblemen.


Så räcker pensionen hela livet

När du arbetar och sparar till pension ska du tänka att hela livet räknas och när du plockar ut pension ska du tänka att den ska räcka hela livet.


Solenergi blir biobränsle - utan solceller

De svenska forskarnas upptäckt innebär att vi inom en snar framtid kan ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten.