Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Pensionsoro utnyttjas

Med början på måndag den 15 februari får svenska pensionssparare besked om den allmänna pensionen, inkomst- och premiepensionen, i form av det orangea kuvertet.

För tredje året i rad är det pensionen vi oroar oss mest för enligt Nordeas årliga mätning av hushållens ekonomiska oro. När det gäller premiepensionen är det bara varannan svensk som vet var de har sin premiepension placerad, vilket i sig leder till osäkerhet kring den egna pensionen.

Förmodligen grundar sig oron i att många saknar kunskap och således hamnar i ett underläge rent informationsmässigt när de pratar med försäljare och rådgivare. Just den oron och osäkerhet utnyttjas av vissa aktörer som lockar pensionssparare att göra val som kan påverkar pensionen negativt. Den trenden vill AP7 vara med och motverka! Därför gör vi en informationskampanj med start på måndag.

Även Pensionsmyndigheten drar igång en landsomfattande kampanj med annonser, filmer och besök runt om i landet. En ny webbsida har också skapats med fokus på vad pensionsspararen bör tänka på vid till exempel flytt, när hen skaffar barn eller vid skilsmässa. Målsättning är att få fler personer att gå in på minpension.se och göra en prognos så att de på det sättet lättare kan planera sin framtid och lättare kan fatta beslut i pensionsfrågor.

AP7:s budskap är framför allt att du inte behöver oroa dig för pensionen. Du behöver inte välja fonder om du inte vill. Det statliga förvalsalternativet, AP7 Såfa inom premiepensionssystemet är speciellt anpassat för alla som inte har kapitalförvaltning som intresse. Risken anpassas automatiskt efter åldern och den låga avgiften gör att du får mer i pension.

På måndag drar vi i gång!