Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Poddsåfan – Ownershift: Löneskillnaden efter första barnet är 26 procent

Varför äger inte män och kvinnor lika mycket? Och vilka hinder finns det för att öka kvinnors ägande?
Det har varit huvudfrågorna för dagens gäster, Emma Heikensten, doktor i nationalekonomi och forskningschef på tankesmedjan Ownershift, och Linda Waxin, grundare av tankesmedjan Ownershift.

Linda Vaxin och Emma Heikensten på tankesmedjan Ownershift arbetar för att öka andelen kvinnligt ägande under vår livstid. Ownershift har bland annat sagt att ”ett ökat kvinnligt ägande ger kvinnor mer makt över sina egna livsbeslut”.

I rapporten ”Varför äger inte kvinnor och män lika mycket än?” identifierar de åtta hinder eller områden på vägen till ökat kvinnligt ägande. Bland några av hindrena är lönegap, könssegregering på arbetsmarknaden och finansiell läskunnighet och räknefärdighet. Ownershift har även skrivit rapporten ”Vem äger Sverige” och där har de sammanställt vem det är som egentligen äger mark, skog, patent fastiheter och värdepappaer. Slutsatsen man kom fram till är att män äger dubbelt så mycket som kvinnorna i Sverige.

Mer om det här får du veta i Poddsåfan. In och lyssna.

Lyssna på Soundcloud eller Spotify