Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Positiva röster för en tuffare miljölagstiftning

I dag skriver vi tillsammans med 2050 på SvD Näringslivs debattsida att svenska företag ser affärsmöjligheter med en tuffare miljölagstiftning.

En anledning till att svenska företag är positiva är att många ligger långt fram i sitt hållbarhetsarbete jämfört med internationell konkurrens.

I den undersökning som vi genomfört med hjälp av Demoskop anser två av tre företag att de gynnas redan på kort sikt av en hårdare miljölagstiftning. Det är också tydligt att ingen bransch ser sig som förlorare på längre sikt.

Undersökningen visar också att inget av företagen inom finanssektorn anser att de på lång skikt skulle missgynnas av en tuffare miljölagstiftning – det är bra!