Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Premiepensionen en del av helheten

Så här i tider när det är oroligt på börser runt om i världen hör oroliga pensionssparare av sig till oss. Många frågor handlar om risknivån och om det är läge att minska på risken, det vill säga, ska jag flytta min premiepension från aktiefonder till räntefonder när börsen vänder nedåt?

De flesta som känner en oro gällande risknivån börjar närma sig pensionen och är oroliga för att premiepensionen man har i aktiefonder ska minska drastiskt i och med att börsen går ner.

Råden som vi kan ge är att man ska fundera över vilken risk man är benägen att ta. En viktig fråga att ställa sig är vilken risknivå man känner sig bekväm med utifrån sin ekonomiska situation?

Det man också kan tänka på är att den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Utvecklingen av inkomstpensionen, som utgör huvuddelen av den allmänna pensionen, är kopplad till Sveriges ekonomi. Räntan på inkomstpensionen bestäms av inkomstutvecklingen i Sverige. Därmed är risknivån i huvuddelen av den allmänna pensionen relativt låg och påverkas inte direkt av att börsen går ner.

En del av helheten

Premiepensionen är den del som spararna har möjlighet att placera på börsen och som AP7 förvaltar åt en del av Sveriges pensionssparare. Premiepensionen är därmed beroende av utvecklingen på börsen.

Det är viktigt att komma ihåg att nya pensionsavsättningar görs årligen för de sparare som arbetar och betalar skatt i Sverige. Det innebär att spararna handlar både när börsen är högt och lågt värderad. Har börsen gått ner så innebär det att spararen handlar fonder ”billigt”. Det gör att betydelsen av svängningar på börsen minskar över längre tidsperioder.

Exponeringen mot aktiemarknaden innebär också att premiepensionen kan bidra till att riskspridningen förbättras. På så sätt kompletterar inkomst- och premiepensionen varandra och innebär att den samlade risknivån för den allmänna pensionen inte är speciellt hög.

Förvalsalternativet AP7 Såfa är särskilt utformad för att matcha inkomstpensionen. Upp till 55 års ålder består aktieportföljen av en renodlad global aktiefond. Genom att sprida aktieinnehaven över hela välden minimeras sårbarheten för lokala börskrascher. För att spararen sedan ska påverkas mindre av dramatiska börssvängningar och få en större trygghet på äldre dagar, minskas risken genom att 3-4 procent årligen flyttas från aktiefonden till räntefonden mellan 55 och 75 års ålder.

Om man ändå känner sig obekväm med risknivån till exempel på grund av små marginaler finns det alternativ med en lägre risk i tidigare ålder än vad AP7 Såfa ger.

Men, det kan också vara viktigt att komma ihåg att de allra flesta har runt 20 år kvar att leva efter att de slutat arbeta. Under den perioden finns möjlighet till kan pengarna faktiskt fortsätta växa.

Louise Svensson