Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Samband mellan pengar och lycka

Fick du just lön? Blev du glad? Höll känslan i sig? Om pengar bidrar till ökad lycka är något som det forskas om en hel del. Många studier visar på att vi till exempel blir mindre givmilda när pengar är närvarande eller när vi känner oss rika. Men hur hänger pengar och lycka egentligen ihop?

Christina (2)

För att ta reda på det har Compricers sparekonom Christina Söderberg ställt några frågor till Ludvig Lindström, ordförande i Global Happiness Organization.

Och han gav följande intressanta svar,

Finns det ett samband mellan pengar och lycka? Blir vi lyckligare ju rikare vi blir?
Ja, men pengar har en avtagande marginalnytta. När väl grundbehoven är uppfyllda påverkar inte mer pengar människors välbefinnande speciellt mycket. Detsamma gäller dock inte för minskat välstånd, utan det leder till direkta negativa lyckoeffekter. Det har visat sig att vår tillfredsställelse minskar i tider av ekonomisk depression. Vi verkar ha betydligt svårare för att skruva ner våra materiella förväntningar än att skruva upp dem. En ekonomisk buffert kan på så vis vara lite av en räddande pengaplanka.

Är det relativ inkomst som är viktig för lyckan, det vill säga vår inkomst i förhållande till vad de vi umgås med tjänar?
Både relativ och absolut inkomst har betydelse för hur vi mår. Den absoluta inkomsten påverkar främst i vilken utsträckning vi kan tillgodose olika basala behov medan relativa inkomsten påverkar vilken social status vi upplever oss ha.

Finns det någon nivå, på inkomst eller förmögenhet, när lyckan inte ökar ju mer vi tjänar/har?
Det verkar inte finnas någon tydligt brytpunkt mellan pengar och lycka, åtminstone om pengar mäts i form av inkomst och lycka mäts i form av livstillfredsställelse. I princip i alla länder finner man samma mönster, ju högre inkomst desto nöjdare är människor med livet. Sambandet avtar förvisso ju högre upp på inkomstskalan man kommer, men det försvinner aldrig.

Hur ligger det till med pengar vi spenderar på andra? Gör detta oss lyckligare än att spendera samma summa på oss själva?
Att ge till någon annan, oavsett om det är en fin present eller en värmande komplimang har en stor positiv effekt på vårt välbefinnande. Forskning visar faktiskt att vi upplever mer lyckokänslor av att vara generösa mot andra jämfört att lägga samma summa på oss själva, förutsatt att vi har våra grundläggande behov tillfredsställda.

Jag har läst att vi vid närvaro av pengar blir mindre benägna att hjälpa andra, skänka till välgörenhet och att samarbeta. Stämmer detta?
Ja, det finns studier som tyder på att vi omedvetet associerar pengar med egenintresse. Man har visat i experiment att människor fokuserar mer på sig själva och mindre på andra när de tänker på pengar.

Finns det någon forskning som visar att för mycket pengar kan göra oss olyckliga?
Pengarna i sig gör oss inte olyckligare, men att sträva efter att vinna eller tjäna mycket pengar är inte speciellt sunt. Personer som sätter pengar högt upp på sin prioriteringslista löper en större risk att drabbas av depression, oro och låg självkänsla. Detta verkar gälla i alla länder och i alla kulturer.

Till sist, vad beror lycka på egentligen? Hur stor del är yttre omständigheter och hur stor del är våra gener, det vill säga tanke- och beteendemönster?
Forskning visar att inom ett visst land beror variationen mellan människors lycka till 10-15 procent på levnadsstandarden, till cirka femtio procent på gener och till resten av våra dagliga aktiviteter och våra mer omedelbara livsvillkor.

Christina Söderberg, sparekonom på Compricer