Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Svensk skog räddar världen – nanoteknik lösningen

Visste du att Sveriges landyta består av 69 procent skog? Med hjälp av innovatörer och forskare kan skogen fortsätta att vara en betydelsefull näring för landets ekonomi och sysselsättning.

I och med nanoteknologins snabba framväxt kan man forska kring det allra senaste på materialområdet och här har Sverige nu tagit en världsledande position, tillsammans med Japan och Finland.

Det som är så fantastiskt med skogen är att den äter och binder koldioxid. Skogen är som ett stort kolförråd. Men som det ser ut just nu finns det istället överflöd av koldioxid och plastavfall. Därför krävs det innovationer och kunskap om trädets egenskaper – något som tagits fasta på av Lars Berglund, professor på KTH och på stiftelsen WWSC (Wallenberg Wood Science Center) samt en av de ledande i Sverige på nanocellulosa.

I tio års tid har Lars Berglund och hans forskarstudenter utvunnit nya komponenter ur cellulosa och med hjälp av dessa utvecklat olika material som kallas biokompositer. Dessa kan i sin tur ersätta olja för att tillverka miljövänliga plaster. I ett annat projekt arbetar teamet med små fibrer, nanocellulosa.

Med hjälp av nanofibrer kan material göras som är vattentåliga, brandsäkra och optiskt transparenta, alltså genomskinliga, enligt Lars Berglund.

Fördelarna med att satsa på just träfibrer är att det är förnyelsebart och gynnsamt för koldioxidbalansen.

Tack vare de här satsningarna är det många som nu är inne på den nygamla marknaden och både veteraner och uppstickare har insett fördelen med att använda sig av trä för att utvinna just nya miljövänliga material.

Företag som Holmen, SCA, Stora Enso jobbar sedan länge aktivt med öppen innovation och har tagit fram flera olika metoder för nya förpackningsmaterial, till och med textilier. Det finns också flera startups som utvecklar produkter för bland annat byggindustrin och sjukvården och utnyttjar träfibrets biologiskt nedbrytbara egenskaper.

För inte så länge sedan tänkte många att pappersbruken tagit sina sista andetag, men i framtiden kan det istället vara möjligt att det är textilier som pressas fram ut pappersmaskinerna. Både Ikea och H&M är med och satsar finansiellt för att påskynda processen.

De tekniker som utvecklas kommer att reducera användandet av kemikalier och vatten under produktionen vilket är positivt ur miljösynpunkt.

Fördelarna med trä ur ett klimatperspektiv är att det är ett förnybart och ekologiskt material. Fördelarna utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv med nanotekniken är att vi kan möta globala utmaningar, få ett internationellt försprång inom framtida tillväxtområden där svensk industri kan öka sin konkurrenskraft och export samtidigt som den bidrar till förbättringar för miljön och människors hälsa.

Happy Friday!