Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

johanfloren

Talebs tankar om tidens tand

Året innan Lehman Brothers ansökte om konkurs publicerades boken The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. Författaren hette Nassim Nicholas Taleb. När krisen sedan blommade ut i full skala under hösten 2008 kändes Talebs bok nästan profetisk.

Författaren själv har däremot inga höga tankar om profetior, framför allt av principiella skäl. En av hans grundteser är tvärtom att världen inte alls är så förutsägbar som vi gärna tror. Denna tes var utgångspunkten för hans första bok Fooled by Randomness som bland annat utsetts till en av världens 75 smartaste böcker genom tiderna av Fortune magazine.

I artikeln The Future will not be cool i online-magasinet Salon utvecklar han sina skeptiska tankar om futurologer. “Futurists always get it wrong. Despite the promise of technology, our world looks an awful lot like the past.”

Han exemplifierar med kvällens restaurangbesök. En verksamhet som människor sysslat med i tusentals år och som bygger på olika ett antal ”teknologier” som funnits lika länge.

” Had someone in 1950 predicted such a minor gathering, he would have imagined something quite different. So, thank God, I will not be dressed in a shiny synthetic space-style suit, consuming nutritionally optimized pills while communicating with my dinner peers by means of screens.”

Poängen är inte att ny teknik saknas. Eller att den inte påverkar samhället.

” I am not saying that new technologies will not emerge — something new will rule its day, for a while. What is currently fragile will be replaced by something else, of course. But this ’something else’ is unpredictable.”

Artikeln bygger på Talebs nya bok Antifragile: Things That Gain From Disorder. Futurologer är ett nytt område, men tankegångarna känns igen. Svårigheterna att förutsäga framtiden har han haft anledning att reflektera över tidigare i yrkeslivet som handlare och i olika chefspositioner på Wall Street och i finanssektorn – en sektor där det är lätt att förväxla tur med skicklighet.

Det enda säkra är att det inte blir som vi har tänkt oss.

Johan Florén