Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Vad händer med min allmänna pension när jag dör?

En bra och återkommande fråga som vi även fått från sparare i sommar är vad som händer med den allmänna pensionen om man dör i förtid?

Så här fungerar det. Den allmänna pensionen betalas inte automatiskt ut till efterlevande eller dödsbon. I stället går den tillbaka till övriga pensionssparare i systemet som arvsvinster när du dör.

Pengarna som du betalt in till det allmänna pensionssystemet i form av inkomst- och premiepension ger dig pensionsrätter. Summan av de pensionsrätter som du lämnar efter dig, så kallade arvsvinster, fördelas på de kvarlevande spararna i samma årskull i förhållande till var och ens totala behållning på pensionskontot.

Du kan dock teckna ett efterlevandeskydd för premiepensionen hos Pensionsmyndigheten i samband med att du ansöker om att börja ta ut din allmänna pension. Det innebär att din make, maka, registrerade partner eller i vissa fall sambo, får din premiepension utbetald under resten av sitt liv om du skulle dö.

Innan du tecknar ett efterlevandeskydd ska du ha med i din kalkyl att din pension blir lägre eftersom den då förväntas betalas ut under en längre tid. Här kan du se exempel på hur mycket premiepensionen minskar om du väljer att teckna ett efterlevandeskydd.

Du ska också tänka på att du inte kan ångra dig och plocka bort skyddet. Skyddet upphör dock om du skiljer dig eller om samboförhållandet eller partnerskapet upphör, vilket du måste anmäla till Pensionsmyndigheten så att de kan räkna om din premiepension.

Att teckna ett efterlevandeskydd för premiepensionen kan kännas som en trygg affär. Men om strävan är en hög pension är det sällan det. Om din partner är helt beroende av dina inkomster gör du troligen en bättre affär om du tecknar livförsäkring som täcker hela din ekonomi och inte bara premiepensionen.

 

Louise Svensson