Mannen som pressar oljebolagens lobbying

For English version please read here Under hösten 2018 ledde Church of England tillsammans med AP7 ett krav på ökad öppenhet från de 55 bolag med störst koldioxidutsläpp i Europa och att de skulle säkerställa att de branschorganisationer de är medlemmar i inte motarbetar Parisavtalet. En uppmaning som investerare med sammanlagt 2 000 miljarder dollar stod bakom.…

Läs mer