Upphandling alfa-förvaltare klar

Förra våren inledde vi en stor upphandling av kapitalförvaltningstjänster. Nu, nästan ett år senare, är vi äntligen i hamn med upphandlingen som omfattar nio mandat. Inom kort avser vi teckna avtal med Nomura, Sumitomo, Carnegie, UBS, Amundi, Invesco, State Street och Macro Currency Group. Grunden för beslutet är att de åtta anbudsgivarna har lämnat de…

Läs mer