Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Upphandling alfa-förvaltare klar

Förra våren inledde vi en stor upphandling av kapitalförvaltningstjänster. Nu, nästan ett år senare, är vi äntligen i hamn med upphandlingen som omfattar nio mandat. Inom kort avser vi teckna avtal med Nomura, Sumitomo, Carnegie, UBS, Amundi, Invesco, State Street och Macro Currency Group.

Grunden för beslutet är att de åtta anbudsgivarna har lämnat de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna utvärderingskriterier. Carnegie erhåller två mandat och de övriga sju förvaltarna ett mandat vardera.

Gemensamt för mandaten är att AP7 arbetar vidare med den modell för alfa-beta-separering som inleddes 2005. Mandaten är således rena alfa-mandat, vilket innebär att något egentligt kapital inte tilldelas förvaltaren. Tyngdpunkten i dessa kassaneutrala uppdrag är så kallad ”long/short” i aktier, det vill säga långa positioner finansieras genom att förvaltarna först lånar in och sedan säljer de aktier man vill korta.

Nu fortsätter vi vårt arbete tillsammans med några av väldens bästa förvaltare för att våra sparare, oavsett om de inte vill eller kan välja, ska få minst lika bra premiepension som andra.

Louise Svensson