AP7 under 2016 – ett svårprognostiserat år

2016 var ett svårt år att prognostisera. När Storbritannien bestämde sig för att lämna EU förvånade det många. Att sedan USA valde Donald Trump till president överraskade ännu fler. Få förutspådde också att aktieutvecklingen under 2016 skulle bli ännu ett år med tydlig uppgång. För spararna i AP7 Såfa blev värdeökningen under året 15,5 procent…

Läs mer