AP7:s hållbarhetsredovisning 2016

Under året har vi utarbetat en metod för att bedöma vad Parisavtalet betyder för företags klimatansvar. Det passar väl in i vår ambition att bidra till utvecklingen av normer för investerare och företag. En första genomlysning av aktieportföljen utifrån Parisavtalet gjordes i december 2016, vilket du kan läsa mer om på sid 20 i vår…

Läs mer