Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

AP7:s hållbarhetsredovisning 2016

Under året har vi utarbetat en metod för att bedöma vad Parisavtalet betyder för företags klimatansvar. Det passar väl in i vår ambition att bidra till utvecklingen av normer för investerare och företag. En första genomlysning av aktieportföljen utifrån Parisavtalet gjordes i december 2016, vilket du kan läsa mer om på sid 20 i vår nya hållbarhetsredovisning för 2016.

Ett annat sätt att bidra till en hållbar utveckling är att sprida kunskaper i branschen om hållbarhetsfrågor och investeringar. Detta är ett av skälen till att vi kompletterat vår normbaserade grundmodell med ett tematiskt fördjupningsarbete.

Med tanke på att en global färskvattenkris ses som ett av de främsta hoten mot världsekonomin påbörjade vi under förra året ett fördjupningsarbete om färskvatten.  Syftet är att hitta sätt där vi som universell och aktiv ägare kan bidra till FN:s hållbarhetsmål om färskvattenresursen.

Som ett led i detta har vi under det gångna året bland annat inlett ett samarbete med Sida, där vi deltar i en arbetsgrupp om hur investerare kan bidra till tillgången av rent vatten och sanitet till alla (SDG 6).

Det första steget är att identifiera företag inom sektorer som har hög risk vad gäller vatten. Vi kartlägger vilka verksamheter som bolagen har i regioner som lider av vattenbrist eller andra problem vad gäller tillgång till vatten. Vi kartlägger sedan kvaliteten på policys och beredskapen för att hantera dessa färskvattensrisker.

Resultatet av förstudien kommer att publiceras inom kort och vi kommer därefter att inleda en påverkansdialog med bolag och intressenter. Mer om projektet och hur vi arbetar inom färskvattentemat kommer du att kunna läsa om i nästa års hållbarhetsredovisning.

Här kan du ladda ner AP7:s hållbarhetsredovisning 2016.