Längre arbetsliv kräver anpassad arbetsmiljö

Det är ett faktum att vi lever allt längre. Den stora förändringen är att vi är många fler som blir riktigt gamla, vilket driver upp medellivslängden. Under 2013 var den förväntade medellivslängden för kvinnor 83,7 år och för män 80,1 år, enligt SCB. Siffror som ökat rejält sedan 1960-talet. Ofta framställs den ökade medellivslängden som…

Läs mer