Sexiga män kan leda till finansiellt risktagande

När män ser andra män som de uppfattar som mer attraktiva än sig själva så försöker de öka sin förmögenhet genom att ta höga risker. Jag har tidigare skrivit om att andelen kvinnor i befolkningen påverkar våra ekonomiska beslut. När könsfördelningen i ett samhälle blir snedfördelad (fler män än kvinnor) ökar konkurrensen bland männen för…

Läs mer