Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Sexiga män kan leda till finansiellt risktagande

När män ser andra män som de uppfattar som mer attraktiva än sig själva så försöker de öka sin förmögenhet genom att ta höga risker.

Christina (2)

Jag har tidigare skrivit om att andelen kvinnor i befolkningen påverkar våra ekonomiska beslut. När könsfördelningen i ett samhälle blir snedfördelad (fler män än kvinnor) ökar konkurrensen bland männen för att hitta en partner och mäns villighet att spendera kortsiktigt för att attrahera kvinnor.

Nu visar studier att ökad konkurrens bland männen gör att män även tar större ekonomiska risker.

Eugene Chan, från University of Technology Sydney i Australien, menar att när män ser andra män som de uppfattar som mer attraktiva än sig själva så försöker de öka sin förmögenhet. De tar stora risker med hög möjlig avkastning.

Chan har genomfört ett flertal experiment bland annat ett där ett antal män och kvinnor visades manliga modeller i Abercrombie & Fitch-annonser, medan andra visades kvinnliga Victorias Secret-modeller. En tredje grupp visades fotografier av genomsnittliga snygga människor. Deltagarna erbjöds sedan valet att få 100 dollar direkt eller att anta ett vad där chansen att inte få någonting alls var 90 % och chansen att få 1000 dollar var 10 %.

Resultatet: De män som såg manliga modeller var mer benägna att välja den riskabla insatsen än de män som visades kvinnliga modeller eller visades de genomsnittliga snygga människorna. Ingen skillnad registrerades i beteendet hos kvinnorna i undersökningen.

Detta finansiella risktagande beror på att män vill framstå som mer önskvärda inför kvinnor när konkurrensen är stor. Och ett sätt att göra det är att skaffa sig mer pengar. Att ta finansiella risker är ett snabbt sätt att få mer pengar, även om det är osäkert”, säger Chan.

Bill von Hippel, vid University of Queensland i Australien, säger att resultaten belyser en aspekt av manligt ”fortplantningsbeteende” som människor tenderar att glömma. Innan hanar kan locka honor måste de konkurrera med andra för att få tillgång till honorna, säger han.

Christina Söderberg, Sparekonom Compricer

Ps. Kvinnor är inte ”bättre”. De väljer fortfarande ofta den som de tror kan släpa hem det största köttstycket. Men det får bli en annan artikel.