Pensionsgruppen växer

Pensionsgruppen har sedan den bildades för 20 år sedan bestått av företrädare från de fem partierna S, M, FP, C och KD. Idag meddelas det att Miljöpartiet accepterar grunderna i pensionsöverenskommelsen och kommer att ansluta till pensionsgruppen när den nya regeringen tillträder. Pensionsgruppens uppgift är att diskutera och förhandla om frågor som gäller pensionsreformen. Om…

Läs mer