Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Pensionsgruppen växer

Pensionsgruppen har sedan den bildades för 20 år sedan bestått av företrädare från de fem partierna S, M, FP, C och KD. Idag meddelas det att Miljöpartiet accepterar grunderna i pensionsöverenskommelsen och kommer att ansluta till pensionsgruppen när den nya regeringen tillträder.

Pensionsgruppens uppgift är att diskutera och förhandla om frågor som gäller pensionsreformen. Om det behövs ska de ta initiativ till justeringar i det svenska pensionssystemet. I mars i år enades pensionsgruppen om vissa förändringar i pensionsöverenskommelsen. Det innebär bland annat,

  • Förslag till justeringar av AP-fondernas struktur och placeringsregler
  • En jämnare utveckling av inkomstpensionerna
  • Översyn av premiepensionssystemet
  • Ett längre arbetsliv

När det gäller premiepensionen och dess system meddelande regeringen i somras att det kommer att tillsättas en utredning om ett reformerat premiepensionssystem. Vem som ska göra utredningen är ännu inte klart utan förslag från regeringen kommer att komma. Själva utredningen ska redovisas om ganska precis ett år, nämligen den 3 september 2015.

Syftet med utredningen är att säkerställa att eventuella förändringar av premiepensionssystemet bidrar till att fler sparare får en långsiktigt bra avkastning på sitt premiepensionskapital till rimlig risk och kostnad. Det handlar bland annat om,

  • förslag om att införa avgiftstak för fonderna på fondtorget liksom obligatoriskt bekräftelseval för placering av nya pensionsrätter
  • åtgärder för att begränsa antalet fonder och möjligt risktagande på fondtorget

Utredaren ska även klargöra vilka ändringar som krävs i svensk rätt, utarbeta nödvändiga författningsförslag, analysera konsekvenserna av förslagen samt föreslå hur och i vilken ordning åtgärderna bör genomföras.

Utöver det ska utredaren översiktligt analysera och beskriva konsekvenserna av att ersätta fondtorget med maximalt tio statliga fonder.

När det gäller avgiftstak som varit uppe för diskussion flera gånger har Pensionsmyndigheten, så sent som i början av september i år, föreslagit en begränsning av de högsta fondavgifterna inom systemet. Ett nytt avtal har skickats på remiss till berörda fondbolag som ska svara senast den 1 oktober. Den 31 oktober informeras fondbolagen om beslutad revidering av samarbetsavtalet som börjar gälla vid årsskiftet den 1 januari 2015.

Där står vi idag gällande premiepensionen och det ska bli spännande att följa den kommande utredningen och dess slutsatser.

Louise Svensson