Såfa i topp i europeisk jämförelse

Avkastningen för långsiktigt pensionssparande i Europa underpresterar. Det visar organisationen Better Finances senaste studie där den långsiktiga avkastningen för pensionssparandet i Europa granskats och jämförts med kapitalmarknaden i övrigt. Men det svenska förvalsalternativet sticker ut och visar faktiskt den bästa utvecklingen. I jämförelse med andra europeiska länders utveckling på pensionssparande ger det svenska förvalsalternativet bäst…

Läs mer