AP7 stämde Facebook – det är en del av vår ägarstyrning

I fredags blev det klart att Facebook, som AP7 under 1,5 år har fört en grupptalanprocess mot, backar från sitt förslag om en företrädesemission av en ny aktieklass med röstsvaga C-aktier. AP7 har arbetat med grupptalan som ett verktyg i vår ägarstyrning sedan 2006. Processerna har främst ägt rum i USA men vi driver också…

Läs mer