Om moder jord kunde tala

Är vi i början eller slutet av människans tidsålder? Ett populärt synsätt i hållbarhetsdebatten är att vi har inträtt i en ny geologisk epok, antropocen. Utgångspunkten är att människans verksamhet har blivit så omfattande att den förändrar hela planetens geologi, ekosystem och klimat. Nu måste vi styra upp effekterna och balansera systemet. Att vi påverkar…

Läs mer