Parisavtalet, Trump och klimatvärstingarna – vad händer nu?

För ett år sedan befann sig världen i ett lyckorus. Äntligen hade vi fattat ett globalt beslut om en omställning till ett grönare samhälle. För första gången fanns enighet om minskade utsläpp mot ett 2-gradersmål och en omställning av finansiella flöden. Parisavtalet skulle påverka och ändra förutsättningar för politiker, branscher och företag i hela världen.…

Läs mer