En grönare finanssektor

Johan Florén, chef kommunikation och ägarstyrning, AP7 Första gången vi anordnade Framtidsforum var 2015, uppföljningen 2016 var en fördjupning och syftade till att identifiera forskningsteman. Det ledde i sin tur fram till ett forskningsprojekt som AP7 är en av initiativtagarna till. Vinnova är forskningsfinansiär och projektet, En grönare finanssektor – hur forskning kan informera finansiella…

Läs mer