Bra förslag för ett bättre system

Fondbolagens förening föreslår att en fast årlig avgift införs för fonderna som finns med i premiepensionssystem. Det tycker vi är bra. Utbud av fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg är betydligt större än önskvärt, vilket skapar en ohanterlig valsituation för de flesta sparare. Avgiften som diskuterats är i storleksordningen 50 000 kronor per fond och år. Erfarenheter…

Läs mer