Pensionsfrågorna du inte vågar ställa

Många tycker att pension är ett ämne som är svårt. Ett ämne som antingen ger oss oro eller så kallad pensionsångest. Inte bra! Förmodligen bottnar oron och ångesten i okunskap och att vi inte tar tag i det där med pensionen. Men det finns också många aktörer som sliter för att förklara det här med…

Läs mer