#Framtidstankar och fredagshälsning!

Sedan Framtidsforum 2015 hölls den 13 maj har samtal om finansbranschens bidrag till den nya klimatekonomin pågått digitalt, bland annat här på Förvalt. De centrala frågeställningarna har varit, vad finanssektorns största framtida utmaningar är för att ta sig an klimatutmaningen och vilket ansvar finanssektorn har för klimatfrågan. Ståndpunkterna och svaren från aktörer skiljer sig åt,…

Läs mer