Gäspa inte när du hör ordet pension!

I dag skriver Frida Bratt i SvD att pension får svensken att gäspa.  Och en färsk undersökning från Collectum visar att, trots den senaste tidens skandaler kring bland andra Falcon Funds och Allra, så har svenskarnas engagemang kring den egna pensionen minskat jämfört med föregående år, hela 51 procent känner sig oengagerade i sin pension.…

Läs mer