Hur har Corona-pandemin påverkat kapitalförvaltares arbete i världen?

Den frågan diskuterade Richard Gröttheim vid Global Invest Forum arrangerat av franska L’Agefi i förra veckan. Richard konstaterade att vi på AP7 såväl som de externa förvaltare som vi samarbetar med i Europa, USA och Asien har på ett bra sätt klarat av att snabbt ställa om till de nya villkor som Covid-19 krisen innebär.…

Läs mer