Är vår ekonomiska modell tillräckligt hållbar?

Tisdag i Almedalen och stadsminister Stefan Löfven håller tal och lanserar reformpaket mot segregation samtidigt som Stockholm Environment Institute, SEI, ställer frågan om vi kan nå hållbarhetsmålen med dagens ekonomiska modell. Räcker små förändringar eller behövs ett paradigmskifte? Vad gör vi med strävan efter evig ekonomisk tillväxt och hur förändrar vi det otillräckliga BNP-måttet? Moderatorn…

Läs mer