Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Är vår ekonomiska modell tillräckligt hållbar?

Tisdag i Almedalen och stadsminister Stefan Löfven håller tal och lanserar reformpaket mot segregation samtidigt som Stockholm Environment Institute, SEI, ställer frågan om vi kan nå hållbarhetsmålen med dagens ekonomiska modell. Räcker små förändringar eller behövs ett paradigmskifte? Vad gör vi med strävan efter evig ekonomisk tillväxt och hur förändrar vi det otillräckliga BNP-måttet? Moderatorn Johan Kuylenstierna inleder med att kolla vad publiken tycker om dagens ekonomiska system. Tummar åker upp och ned och många landar på det svenska lagom.

image002

En kort resumé från några av talarna:

Hanna Lidström, Grön Ungdom, menar att dagens system gjort sitt. Tillväxt bygger på fossilt och för att ställa om krävs ett nytt ekonomiskt system. Det gamla har gjort sitt i 200 år men nu löser det inte utmaningarna. Hon menar att vi måste börja med att beskatta det som är dåligt, till exempel beskatta råvaror så att återvinning alltid blir det bästa alternativet.

Eva Alfredsson, forskare vid KTH berättar om analyser av den gröna och inkluderande ekonomin och dagens ekonomiska modell som hon benämner Cowboyekonomin. Om man ska ge ett enkelt råd för att nå ett mer hållbart samhälle är receptet, grovt förenklat, att på många sätt göra precis tvärtom mot vad vi gör idag. Vända kortsiktighet mot långsiktighet och att ersätta konkurrens med samarbete är några exempel. Fokus måste riktas mot det som driver vårt samhälle mot ökad hållbarhet.

Maria Eriksson, Projektledare, 366DaysofSharing.com, gör tummen upp för dagens ekonomiska system. Hon menar att vi kan använda dagens system men fylla det med sociala och miljömässiga aspekter och att systemet blir vad vi gör det till.

Olle Olsson, forskare på SEI har grundinställningen att marknadsekonomin är jättedålig men ändå bäst av de modeller vi har att välja bland. De nya ekonomierna är i grunden baserade på marknadsekonomin. Tror inte på att bli alltför renlärig kring grön ekonomi, cirkulär ekonomi eller biobaserad ekonomi, menar att framgången sannolikt ligger i en bra blandning av de olika ekonomiska systemen.

Annika Korzinek, EU-kommissionen Sverige menar att det ekonomiska systemet vi har nu är total madness och att med business as usual har vi inte någon chans att uppfylla de sociala, ekonomiska eller miljömässiga aspekterna på hållbarhet. Samtidigt lyfter hon vikten av att förändra i rätt takt för att få en hållbar förändring och vill inte prata så mycket om ett dramatiskt paradigmskifte.

Med andra ord – ett bra seminarium där många spännande debattörer levererar inlägg och tankar kring stora och komplexa frågor. Diskussioner som driver utvecklingen framåt mot ett mer hållbart samhälle.