Pensionssystemens problem tilltar

Åldrande befolkningar och svag tillväxt sätter hård press på världens pensionssystem. Ökande livslängd gör att fler ska försörjas längre tid efter avslutat arbetsliv. Låg tillväxt leder till lägre avkastning, vilket i sin tur kräver större sparande. Ett exempel när det gått riktigt illa är Central States Pension Fund som förvaltar 400 000 amerikanska lastbilschaufförers tjänstepensionssparande. Det första…

Läs mer