Färsk hållbarhetsredovisning

Historiskt har utvecklingen inom hållbara och ansvarfulla investeringar skett ryckvis. Det gäller både finansbranschen generellt och för AP7 specifikt. I början innebar varje nytt steg en stor förändring. Med tiden har fler anslutit sig, den gemensamma förändringstakten har ökat och ryckigheten jämnats ut. Förändring har blivit ett mer permanent tillstånd. Trots att vi tyckte att…

Läs mer